Fındık

Doğu Karadeniz'e has bu meyve, Terme ve Çarşamba ilçelerinde de bir geçim kaynağı olarak değerlendirilmektedir....